გიორგი ახვლედიანის სახელობის ენათმეცნიერების ისტორიის საზოგადოება

გ.პ. ფედოტოვი, იმპერიათა ბედი. არწივნი მოჩვენებით იმპერიათა...

მარქსისტულ ლიტერატურაში იმპერიალიზმი მიჩნეულია პოლიტიკურ პროდუქტად მომწიფებული კაპიტალიზმისა, რომელშიც ევროპამ, დაახლოებით, წინა ასწლეულის 80-იან წლებში შეაბიჯა. ეკონომიკური მოტივები (ბრძოლა ბაზრისა და ნედლეულისათვის, კაპიტალის დაბანდებისათვის) მართლაც აღნიშნავს ევროპულ იმპერიათა უახლეს კოლონიურ პოლიტიკას. მაგრამ ეკონომიკა მხოლოდ ერთია პოლიტიკური ექსპანსიის  მრავალ მხარეთაგან, რომელიც სამყაროსავით ძველია.

იხ. სრულად