გიორგი ახვლედიანის სახელობის ენათმეცნიერების ისტორიის საზოგადოება

საენათმეცნიერო საზოგადოების დაარსების ისტორია

     

    პროფ. ალ. ფოცხიშვილის წერილი პროფ. ვივიენ ლოსადმი.

    პროფ. ვივიენ ლოს წერილი პროფ. ალ. ფოცხიშვილისადმი.

    წერილი ჰენრი სვიტის საზოგადოების პრეზიდენტს მ.დევისს საზოგადების დაარსების თაობაზე.