გიორგი ახვლედიანის სახელობის ენათმეცნიერების ისტორიის საზოგადოება

საენათმეცნიერო საზოგადოების სხდომები

     

    ქართული საენათმეცნიერო საზოგადოების 1923“-1924 წლების სხდომათა ოქმები, რომლებიც შემდეგ დაიბეჭდა "ქართული საენათმეცნიერო საზოგადოების წელიწდეულში".

    24 მაისი, 2010 წ., გიორგი ახვლედიანის სახელობის ენათმეცნიერების ისტორიის საზოგადოების განახლებული კრება.