გიორგი ახვლედიანის სახელობის ენათმეცნიერების ისტორიის საზოგადოება

ნორმატიული დოკუმენტები

     

    ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან

    საზოგადოების წესდება