გიორგი ახვლედიანის სახელობის ენათმეცნიერების ისტორიის საზოგადოება

ნიკო მარის სახლ-მუზეუმი

გიორგი ახვლედიანის საზოგადოების გამგეობის წევრთა ორგანიზებით მომზადდა ფილმი ნიკო მარის სახლ-მუზეუმის შესახებ.

ფილმზე მუშაობდნენ: თინათინ ბოლქვაძე,Ã

ბექა ხარებავა, ნიკო აჯიბეგაშვილი, ნინო გელოვანი.


დოკუმენტურ ფილმში ასახულია ნიკოლოზ მართან საქართველოში დაკავშირებული ძირითადი ადგილები - ნიკო მარის სახლ-მუზეუმი დაბლაციხეში (გურია), ნიკო მარის სახლ-მუზეუმი ქუთაისის კოლხურ ბოტანიკურ ბაღში და ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში დაცული მიმოწერა და სხვა საარქივო მასალები. ნიკო მარის საკამათო თეორიაზე მოსაზრებებს გამოთქვამენ ქართველი და უცხოელი მეცნიერები.

ÂÂ