გიორგი ახვლედიანის სახელობის ენათმეცნიერების ისტორიის საზოგადოება

ექვთიმე თაყაიშვილი - 150

19-20 ივნისს თსუ ჰუმანიატრულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე გაიმართება ექვთიმე თაყაიშვილის 150 წლისთავისადმი მიძღვნილი მეშვიდე საფაკულტეტო სამეცნიერო კონფერენცია. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებლები, მათ შორის გიორგი ახვლედიანის სახელობის ენათმეცნიერების ისტორიის საზოგადოების წევრები


წარმოადგენენ საინტერესო მოხსენებებს:დარეჯან თვალთვაძე:"ძველი ქართული ლექსიკიდან (თარგმნა / თარგმანება/ თარგმანი/ თარგმანებული/ თარგმანიანი), ციური ახვლედიანი:"ფრანგული ენის ლექსიკური თავისებურებანი კანადაში",ნანა ქიმერიძე:"ტექსტის ემოციური სუბსტრატი და მისი გამოხატვის საშუალებები"

იხ.: პროგრამა სრულად