გიორგი ახვლედიანის სახელობის ენათმეცნიერების ისტორიის საზოგადოება

საზოგადოების კონფერენციები

  დაგეგმილი:

  2018 - საერთაშორისო ტერმინოლოგია: თარგმნა და სტანდარტიზაცია

  გასული:

  2017 - იდეოლოგია და ლინგვისტური იდეები - 2

  2016 - საერთაშორისო კონფერენცია - საფრთხეში მყოფი ენები

  2016 - აკადემიკოს მზექალა შანიძის დაბადების 90 წლისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია

  2015 - იდეოლოგია და ლინგვისტური იდეები - 1

  2014 - გიორგი ახვლედიანი - 127

  2011 - გიორგი ახვლედიანი - 124