გიორგი ახვლედიანის სახელობის ენათმეცნიერების ისტორიის საზოგადოება

პუბლიკაციები და პროექტები

    გ. ახვლედიანის სახელობის ენათმეცნიერების ისტორიის საზოგადოების წევთა მიერ წარდგენილი პროექტი

    სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნულ სამეცნიერო ფონდის სახელმწიფო გრანტების კონკურსში ფონდის ექსპერტთა და საკონკურსო კომისიის შეფასებების საფუძველზე, ფონდის სამეცნიერო საბჭოს 2015 წლის 5 მაისის გადაწყვეტილებით საგრანტო დაფინანსება მიიღო გ. ახვლედიანის საზოგადოების წევთა მიერ წარდგენილმა პროექტმა: "საბჭოთა უტოპიური ენობრივი თეორიები და ზოგადი ენათმეცნიერების პირველი ქართული სახელმძღვანელოები: 1918-1950 წლები".

     

    გ. ახვლედიანის სახელობის ენათმეცნიერების ისტორიის საზოგადოების წევთა მიერ წარდგენილი პროექტი

    სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნულ სამეცნიერო ფონდის უცხოეთში მოღვაწე თანამემამულეთა მონაწილეობით ერთობლივი კვლევებისათვის სახელმწიფო გრანტებისკონკურსში ფონდის ექსპერტთა და საკონკურსო კომისიის შეფასებების საფუძველზე, ფონდის სამეცნიერო საბჭოს 2012 წლის 14 დეკემბრის გადაწყვეტილებით საგრანტო დაფინანსება მიიღო გ. ახვლედიანის საზოგადოების წევთა მიერ წარდგენილმა პროექტმა: "ევრაზიულობის თეორია და სააქართველო" (იხ. შრომები).