გიორგი ახვლედიანის სახელობის ენათმეცნიერების ისტორიის საზოგადოება

გამგეობის წევრები

  თინათინ ბოლქვაძე

  პროფესორი, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, გიორგი ახვლედიანის სახელობის ენათმეცნიერების ისტორიის საზოგადოების დამფუძნებელი და თავმჯდომარე
  პროფესიული ავტობიოგრაფია


  ƒƒƒƒ‚ƒƒƒ‚ƒƒ‚ƒ‚ვიქტორია ჯუღელიƒƒƒƒƒƒƒ‚ƒƒƒƒƒƒ‚ƒƒƒƒƒ‚ƒƒƒƒ‚ƒƒƒ‚ƒ

  €ƒƒƒƒƒƒ‚ƒƒƒƒƒ‚ƒƒƒƒ‚ƒƒƒ‚ƒƒ‚ƒ‚‚ფილოლოგიის დოქტორიƒ‚ƒƒƒƒƒƒ‚ƒƒƒƒƒ‚ƒƒƒƒ‚ƒƒƒ‚ƒƒ‚ƒ‚‚ დოქტორი,
  გ. ახვლედიანის სახელობის ენათმეცნიერების ისტორიის საზოგადოების გამგეობის წევრი

  დარეჯან თვალთვაძე


  ფილოლოგიის დოქტორი, გ. ახვლედიანის სახელობის ენათმეცნიერების ისტორიის საზოგადოების დამფუძნებელი / Doctor of Philology, Founder of Giorgi Akhvlediani Society for the History of Linguistics

  პროფესიული ავტობიოგრაფია

  ƒƒƒƒƒƒƒ‚ƒƒƒƒƒƒ‚ƒƒƒƒƒ‚ƒƒƒƒ‚ƒƒƒ‚ƒƒ‚ƒ‚‚
  alt

  დამანა მელიქიშვილი  ემერიტუსი, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი

  გიორგი ახვლედიანის სახელობის ენათმეცნიერების ისტორიის საზოგადოების გამგეობის წევრი
  პროფესიული ავტობიოგრაფია

  altმერი ნიკოლაიშვილი

  ემერიტუსი პროფესორი, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი,ƒƒƒƒƒƒ‚ƒƒƒƒƒ‚ƒƒƒƒ‚ƒƒƒ‚ƒƒ‚ƒ‚‚ ƒƒƒƒƒƒ‚ƒƒƒƒƒ‚ƒƒƒƒ‚ƒƒƒ‚ƒƒ‚ƒ‚‚

  გიორგი ახვლედიანის სახელობის ენათმეცნიერების ისტორიის საზოგადოების დამფუძნებელი
  პროფესიული ავტობიოგრაფია

  altლალი ეზუგბაია

  ფილოლოგიის დოქტორი

  გიორგი ახვლედიანის საზოგადოების ენათმეცნიერების ისტორიის საზოგადოების გამგეობის წევრი
  ელ.€“ფოსტა: ezugbaia@ice.ge,ƒƒƒƒƒƒ‚ƒƒƒƒƒ‚ƒƒƒƒ‚ƒƒƒ‚ƒƒ‚ƒ‚‚  lezugbaia@yahoo.com

  პროფესიული ავტობიოგრაფია

  ƒƒƒ‚ƒƒ‚ƒ‚‚

  ƒƒƒ‚ƒƒ‚ƒ‚‚

  თინათინ დოლიძე

  ფილოლოგიის დოქტორი, გიორგი ახვლედიანის საზოგადოების ენათმეცნიერების ისტორიის საზოგადოების გამგეობის წევრი

  პროფესიული ავტობიოგრაფია

  რჩეული სტატია

  მარინა ჯიქია

  ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, გიორგი ახვლედიანის საზოგადოების ენათმეცნიერებისƒƒƒƒƒƒ‚ƒƒƒƒƒ‚ƒƒƒƒ‚ƒƒƒ‚ƒƒ‚ƒ‚‚ ისტორიის საზოგადოების დამფუძნებელი

  ელ.ფოსტა: jikiamarika@hotmail.com

  პროფესიული ავტობიოგრაფია

  რჩეული სტატია

  დავით გოცირიძე

  პროფესორი, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, გიორგი ახვლედიანის სახელობის ენათმეცნიერების ისტორიის საზოგადოების გამგეობის წევრი

  პროფესიული ავტობიოგრაფია

  თინათინ მარგალიტაძე

  ფილოლოგიის დოქტორი

  პროფესორი, €žლექსიკოგრაფიული ცენტრის€œ სამეცნიერო ხელმძღვანელი, გიორგი ახვლედიანის სახელობის ენათმეცნიერების ისტორიის საზოგადოების გამგეობის წევრი

  www.dictionary.ge,
  www.margaliti.com,
  www.margaliti.ge

  პროფესიული ავტობიოგრაფია

  ციური ახვლედიანი

  ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, ემერიტუსი პროფესორი, გიორგი ახვლედიანის საზოგადოების ენათმეცნიერების ისტორიის საზოგადოების დამფუძნებელი

  პროფესიული ავტობიოგრაფია

  რჩეული სტატია

  ნინო ქიმერიძე

  ასოცირებული პროფესორი, ფილოლოგიის დოქტორი, გიორგი ახვლედიანის სახელობის ენათმეცნიერების ისტორიის საზოგადოების გამგეობის წევრი
  პროფესიული ავტობიოგრაფია

  რჩეული სტატია:ƒƒƒƒ‚ƒƒƒ‚ƒƒ‚ƒ‚‚ ტექსტი-ფიგურებიდან კონსტელაციებამდე (ლინგვისტური ნორმების რღვევა და არალინგვისტური ფაქტორების მნიშვნელობა ტექსტის ინტერპრეტაციის პროცესში)

  ნათია ფუტკარაძე

  დოქტორანტი, გიორგი ახვლედიანის სახელობის ენათმეცნიერების ისტორიის საზოგადოების გამგეობის წევრი
  პროფესიული ავტობიოგრაფია

  რჩეული სტატია:ƒƒƒƒƒ‚ƒƒƒƒ‚ƒƒƒ‚ƒƒ‚ƒ‚‚ Natia Putkaradze, Die autoactiven Verben der I, und II. Diathese im Mingrelischen (Georgika, 2012)

  ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‚ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‚ƒ