გიორგი ახვლედიანის სახელობის ენათმეცნიერების ისტორიის საზოგადოება

მთავარი სამეცნიერო_მივლინება_პრაღაში