გიორგი ახვლედიანის სახელობის ენათმეცნიერების ისტორიის საზოგადოება

პ. ნ . სავიცკი: ევრაზიულობის გეოგრაფიული და გეოპოლიტიკური საფუძვლები

    რუსეთს ჩინეთზე გაცილებით მეტი საფუძველი აქვს, ,,შუამდებარე სახელმწიფოდ (ჩინურად ,,ჩჟუნ-გო"€œ) იწოდებოდეს. და რაც მეტი დრო გავა, ეს საფუძვლები მით უფრო მკაფიო გახდება. რუსეთისათვის ევროპა მხოლოდ ძველი მატერიკის ნახევარკუნძულია, რომელიც მისი საზღვრების დასავლეთით მდებარეობს. ამ მატერიკზე რუსეთს ძირითადი სივრცე, მისი ტორსი უპყრია. ამასთან, ევროპულ სახელმწიფოთა საერთო ფართობი 5 მლნ კვ. კმ-მდეა. რუსეთის ფართობი კი, თუნდაც სსრკ-სეული დაყოფით, ბევრად აღემატება 20 მლნ კვ. კმ-ს (განსაკუთრებით, თუ მას მონგოლეთისა და ტუვის სახალხო რესპუბლიკათა სივრცეებსაც დავურთავთ - ადრე რომ ,,შიდა მონგოლეთადა" და ,,რიანხოის მხარედ"€œ მოიხსენიებდნენ და ამჟამად, ფაქტობრივად, საბჭოთა კავშირის ნაწილებად მიიჩნევენ).


    იხ.: სრულად