გიორგი ახვლედიანის სახელობის ენათმეცნიერების ისტორიის საზოგადოება

ნ. ტრუბეცკოი: ბაბილონის გოდოლი და ენათა აღრევა

(წიგნიდან "ჩინგისხანის მემკვიდრეობა")
ადამისა და ევას სახით კაცობრიობის პირველი ცოდვად დაცემისათვის სასჯელის გარდა წმინდა წერილში ნახსენებია კაცობრიობის მეორედ დასჯა კოლექტიური ცოდვისთვის, კერძოდ ,€“ ენათა აღრევა, რაც მოჰყვა ბაბილონის გოდლის მშენებლობას. ენათა აღრევა ანუ ენათა და კულტურათა სიმრავლე წმინდა წერილში დახატულია როგორც სასჯელი, როგორც ღვთის რისხვა, ისეთივე წყევლა, როგორიც არის `პიროფლიანი შრომა", რომელიც დაიმსახურა კაცობრიობამ ადამის სახით.

იხ.: სრულად