გიორგი ახვლედიანის სახელობის ენათმეცნიერების ისტორიის საზოგადოება

ნ. ტრუბეცკოი: კავკასიელ ხალხთა შესახებ

,,ყოველი თესლნი გარე-მომადგა მე. და სახელითა

უფლისაითა ვერეოდე მათ(ფს. 117, 10).

ამიერკავკასიაში სახლობენ: სომხები, რომლებსაც ყოველთვის ჰქონდათ და ექნებათ რუსული ორიენტაცია, იმის მიუხედავად, როგორი მთავრობა ეყოლება რუსეთს. სერიოზული სომხური სეპარატიზმი შეუძლებელია. სომხებთან მოლაპარაკება ყოველთვის იოლია. მაგრამ სომხებზე ფსონის დადება შეცდომა იქნებოდა. ეკონომიკურად ძლიერ სომხებს, რომელნიც ამიერკავკასიის მთელ ეკონომიკურ ცხოვრებას განაგებენ, ამავე დროს პარაზიტი ხალხისა და მონის ყველა თვისება აქვთ. ისინი საყოველთაო ანტიპათიით სარგებლობენ, რაც მეზობელ ხალხთა მხრივ სომეხთა სიძულვილამდეც კი მიდის.


იხ. სრულად