გიორგი ახვლედიანის სახელობის ენათმეცნიერების ისტორიის საზოგადოება

ნ. ბერდიაევი, ევრაზიელთა უტოპიური ეტატიზმი

ევრაზიელებმა სისტემურად გადმოსცეს  თავიანთი იდეოლოგია და პროგრამა და გამოაქვეყნეს. ამჟამად მიზნად არ დამისახავს ევრაზიელთა პოლიტიკური პროგრამის განხილვა, ეს არ შეესაბამება ჟურნალ Путь-ის ამოცანებს. მაგრამ ევრაზიულ კატეხიზმოში არის იდეოლოგიური, რელიგიურ-ფილოსოფიური და რელიგიურ- საზოგადოებრვი მხარე, რომელიც შეუძლებელია, არ გვაინტერესებდეს. ევრაზიული იდეოლოგიის სისტემური გადმოცემა, რომელსაც ბევრი ფორმალური ღირსება აქვს, ხელმოუწერელია და მასზე, როგორც ჩანს, მთელი მიმართულება აგებს პასუხს. 

იხ. სრულად