გიორგი ახვლედიანის სახელობის ენათმეცნიერების ისტორიის საზოგადოება

ა.ა. კიზევეტერი, ევრაზიულობა

,,ევრაზიულობა" ის განწყობაა, რომელმაც თავი სისტემად წარმოიდგინა. ევრაზიული განწყობის წარმოქმნა სავსებით გასაგებია. ის შვა დიდი ევროპული ომითა და რუსეთში ბოლშევიკების გაბატონებით მოგვრილმა განცდამ.

იხ. სრულად