გიორგი ახვლედიანის სახელობის ენათმეცნიერების ისტორიის საზოგადოება

SHESL-HTL 2015 კორპუსები და ენობრივი ცოდნა