გიორგი ახვლედიანის სახელობის ენათმეცნიერების ისტორიის საზოგადოება

SHESL-HTL 2015 კორპუსები და ენობრივი ცოდნა

კონფერენციის სახელწოდება:კორპუსები და ენობრივი ცოდნა

მიმართულება: ენათმეცნიერების ისტორია, ტექსტის/კორპუსის ლინგვისტიკა

ორგანიზატორები:ენის შემსწავლელ მეცნიერებათა ეპისტომოლოგიისა და ისტორიის საზოგადოება(SHESL), ენობრივ თეორიათა ისტორიის ლაბორატორია (HTL) და ლუარას ლინგვისტური ლაბორატორიაÂ(LLL)


კონფერენციის ჩატარების თარიღი: 30.01.2015-31-01.2015, პარასკევი-შაბათი

კონფერენციის ჩატარების ადგილი:Âპარიზი

თეზისების მიღების ბოლო ვადა: 1.06.2014

დაწვრილებითი ინფორმაციისათის მიჰყევით ბმულს: http://linguistlist.org/issues/25/25-1248.html