გიორგი ახვლედიანის სახელობის ენათმეცნიერების ისტორიის საზოგადოება

14 აპრილი - სახელმწიფო ენის დღე

14აპრილი - სახელმწიფო ენის დღე

სტუმარი - თინათინ ბოლქვაძე, 


ენათმეცნიერი,Ã

თსუ-ს პროფესორი 

ავტორები: 

თამარ ფიროსმანიშვილი