გიორგი ახვლედიანის სახელობის ენათმეცნიერების ისტორიის საზოგადოება

სამეცნიერო პროექტის - „ევრაზიულობის თეორია და საქართველი“ (დ-13/13) ფარგლებში მომზადებული ორი მონოგრაფიის პრეზენტაცია

2015 წლის 23 დეკემბერს, ოთხშაბათს, გიწვევთÂÂ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული გიორგი ახვლედიანის ენათმეცნიერების ისტორიის საზოგადოების სამეცნიერო პროექტის

€ž"ევრაზიულობის თეორია და საქართველო"“ (დ-13/13) ფარგლებში მომზადებული ორი მონოგრაფიის პრეზენტაციაზე.Â

მისამართი: 


წიგნის სახლი "žლიგამუსი" ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის A კორპუსი,

ჭავჭავაძის გამზირი, #32

დასაწყისი: 18 სთ

სამეცნიერო პროექტი ფინანსდებოდა 2012-2015 წლებში უცხოეთში მოღვაწე თანამემამულეთა მონაწილეობით ერთობლივი კვლევებისათვის სახელმწიფო გრანტების ფარგლებში.