გიორგი ახვლედიანის სახელობის ენათმეცნიერების ისტორიის საზოგადოება

პროფესორ ბაქარ გიგინეიშვილისადმი მიძღვნილი საჯარო სხდომა

2014 წლის 18 მარტს ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის თეორიული და გამოყენებითი ენათმეცნიერების სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტი მართავს პროფესორ ბაქარ გიგინეიშვილის ხსოვნისადმი მიძღვნილ საჯარო სხდომას.

დასაწყისი 15 საათზე.

მისამართი: თსუ, VIII კორპუსი, 220-ე აუდიტორია

იხ. პროგრამა


პროგრამა სრულად:

შესავალი სიტყვა - თამაზ გამყრელიძე

  • ნათელა ქუთელია - ანლაუტისა და აუსლაუტის სტრუქტურისათვის ზანურში
  • დამანა მელიქიშვილი - გელათის კატენებიანი ბიბლიის ავტოგრაფული ნუსხა
  • რუსუდან ასათიანი - საერთი-ქართველური ფუძე-ენა: აქტიური (?)
  • თინათინ ბოლქვაძე - ენობრივი კავშირი
  • მარინე ივანიშვილი, ივანე ლეჟავა - ყ და  თანხმოვნები მეგრულში
  • ეთერ სოსელია - არაკანონიკური (გენიტივიანი) კონსტრუქცია ქართულში