გიორგი ახვლედიანის სახელობის ენათმეცნიერების ისტორიის საზოგადოება

კონფერენცია: ბუნებრივ ენათა კორპუსზე დაფუძნებული კვლევა

კონფერენციის სრული სახელწოდება:ბუნებრივ ენათა კორპუსზე დაფუძნებული კვლევა

ჩატარების თარიღი:07-ივნ-2014 - 07-ივნ-2014
ადგილმდებარეობა: ოლომოუცი, ჩეხეთი
საკონტაქტო პირი: მ. მარტინკოვა
ელ. ფოსტა:michaela.martinkova@upol.cz
ვებგვერდი:http://olinco.upol.cz/#work4
თეზისების გაგზავნის ბოლო ვადა: 20-იანვარი-2014

ლინგვისტური მიმართულება: ტექსტის/კორპუსის ლინგვისტიკა. სამუშაო შეხვედრა გაიმართება ოლომოუცის

ლინგვისტური კოლოკვიუმის ფარგლებში (Olinco 2014, 5-7 ივნ., ჩეხეთი,http://olinco.upol.cz/).
კონფერენციის მიზანია პოტენციური ზეპირი მეტყველების კორპუსების გაცნობა შემდგომი ლინგვისტური კვლევების ჩასატარებლად.
კონფერენციის თემატიკა:
  • ზეპირი მეტყველების კორპუსები და მათი კვლევის შედეგები
  • ენობრივი თეორიების კორპუსზე გადამოწმების მეთოდები
  • ზეპირი მეტყველების კორპუსების ანოტირების წესები
  • წერილობითი და ზეპირი რეგისტრი: მსგავსება და განსხვავება მათ შორის
სრული ინფორმაციისთვის იხ.:http://olinco.upol.cz/.