გიორგი ახვლედიანის სახელობის ენათმეცნიერების ისტორიის საზოგადოება

ენობრივი თამაშების ახალი პროექტი და ვებპორტალი

ენობრივი მონაცემების კონსორციუმი(https://www.ldc.upenn.edu)(LDC) წარმოგვიდგენს მონაცემთა შეგროვებისა და ანოტაციის ახალ პროექტს. LingoBoingo არის ვებპორტალი, რომელიც აერთიანებს ახალ და არსებულ, ვებზე დაფუძნებულ ენობრივ თამაშებს. მოთამაშეებსა და ამ სფეროთი დაინტერესებულ პირებს საშუალება ეძლევათ აირჩიონ თამაშები, რომლებიც ერთდროულად სახალისოცაა და ლინგვისტური კვლევისათვის სასარგებლო ანოტაციებსაც გვთავაზობს. დაწვრილებითი ინფორმაციისა და თამაშების სანახავად გადადითბმულზე