გიორგი ახვლედიანის სახელობის ენათმეცნიერების ისტორიის საზოგადოება

ენათა ოჯახები და დიალექტები: საზღვრების გადაწევა

კონფერენციის სრული სახელწოდება:ენათა ოჯახები და დიალექტები: საზღვრების გადაწევა

თარიღი: 07-ივნ-2014 - 07-ივნ-2014

ადგილმდებარეობა: ოლმოუცი, ჩეხეთი
საკონტაქტო პირი: ვ. იონას პოდლიპსკი
სამუშაო ელ. ფოსტა:vaclav.j.podlipsky@upol.cz
ვებგვერდი:http://olinco.upol.cz/#work3
ლინგვისტური მიმართულება: ნათა გენეტიკური კლასიფიკაცია, ისტორიული ენათმეცნიერება
თეზისების გაგზავნის ოლო ვადა: 20-იანვარი-2014

სამუშაო შეხვედრა გაიმართება ოლომოუცის ლინგვისტური კოლოკვიუმის

ფარგლებში (Olinco 2014, 5-7 ივნ., ჩეხეთი,,http://olinco.upol.cz/).
გთხოვთ, წარმოადგინოთ ენობრივი ან დიალექტური მასალის ანალიზი, რომლის მეშვეობითაც მომხსენებელი დაამტკიცებს ამა თუ იმ ენობრივი სახესხვაობის სტრუქტურის ახალ, ტრადიციული შეხედულებისგან განსხვავებულ თეორიას.
მოწვეული მომხსენებლები:
ჯამალ ოუჰალა (დუბლინი)
იოსებ ემონდსი (ოლმოუცი)
მოწვეულ პროფესორთა მოხსენების თემატიკა უკვე განსაზღვრულია, კერძოდ, ისინი განიხილავენ მაროკოულ არაბულს, როგორც რელექსიფიცირებულ დიალექტს.
სრული ინფორმაციისთვის იხ.: http://olinco.upol.cz/