გიორგი ახვლედიანის სახელობის ენათმეცნიერების ისტორიის საზოგადოება

გ. ახვლედიანის სახელობის ენათმეცნიერების ისტორიის საზოგადოების წევთა მიერ წარდგენილი პროექტი "ევრაზიულობის თეორია და სააქართველო"

სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნულ სამეცნიერო ფონდის უცხოეთში მოღვაწე თანამემამულეთა მონაწილეობით ერთობლივი კვლევებისათვის სახელმწიფო გრანტების კონკურსში


ფონდის ექსპერტთა და საკონკურსო კომისიის შეფასებების საფუძველზე, ფონდის სამეცნიერო საბჭოს 2012 წლის 14 დეკემბრის გადაწყვეტილებით საგრანტო დაფინანსება მიიღო გ. ახვლედიანის საზოგადოების წევთა მიერ წარდგენილმა პროექტმა: "ევრაზიულობის თეორია და სააქართველო".