გიორგი ახვლედიანის სახელობის ენათმეცნიერების ისტორიის საზოგადოება

გ. ახვლედიანის დაბადებიდან 124–ე წლისთავისადმი მიძღვნილ სამეცნიერო სესია

  მისამართი:
  თსუ, მე–8 კორპუსი, 220–ე აუდიტორია
  დღის წესრიგი:
  შესავალი სიტყვა -თამაზ გამყრელიძე

  თეო ჩხეიძე:  ირანული წარმოშობის ანთროპონიმები
  ნათელა ქუთელია :  ჰარმონიულ კომპლექსთა ორი სისტემა ქართველურ ენებში
  ირინე მელიქიშვილი:  ერგატიული კონსტრუქციის მეორეულობისათვის ქართველურ ენებში
  ივანე ლეჟავა:  დისიმილაციური გამჟღერება სვანურში
  ეთერ სოსელია:  ფერის კატეგორიათა გამოხატვის ზოგადი სტრუქტურული მოდელი ქართულში
  ციური ახვლედიანი:  აქცესიურ თანხმოვანკომპლექსთა სუპერაცია როგორც უნივერსალური კანონი
  ლია ქაროსანიძე :  მასალები ქართულ საენათმეცნიერო ტერმინთა ისტორიისათვის
  ალექსანდრე ფოცხიშვილი:  ასეთი იყო გიორგი ახვლედიანი
  თინათინ ბოლქვაძე :  გიორგი ახვლედიანის სახელობის ენათმეცნიერების ისტორიის საზოგადოება


  გთხოვთ მობრძანდეთ!
  გიორგი ახვლედიანის სახელობის
  ენათმეცნიერების ისტორიის საზოგადოების გამგეობა.