გიორგი ახვლედიანის სახელობის ენათმეცნიერების ისტორიის საზოგადოება

გ. ახვლედიანის დაბადებიდან 124–ე წლისთავისადმი მიძღვნილ სამეცნიერო სესია

მისამართი:
თსუ, მე–8 კორპუსი, 220–ე აუდიტორია
დღის წესრიგი:
შესავალი სიტყვა -თამაზ გამყრელიძე

თეო ჩხეიძე:  ირანული წარმოშობის ანთროპონიმები
ნათელა ქუთელია :  ჰარმონიულ კომპლექსთა ორი სისტემა ქართველურ ენებში
ირინე მელიქიშვილი:  ერგატიული კონსტრუქციის მეორეულობისათვის ქართველურ ენებში
ივანე ლეჟავა:  დისიმილაციური გამჟღერება სვანურში
ეთერ სოსელია:  ფერის კატეგორიათა გამოხატვის ზოგადი სტრუქტურული მოდელი ქართულში
ციური ახვლედიანი:  აქცესიურ თანხმოვანკომპლექსთა სუპერაცია როგორც უნივერსალური კანონი
ლია ქაროსანიძე :  მასალები ქართულ საენათმეცნიერო ტერმინთა ისტორიისათვის
ალექსანდრე ფოცხიშვილი:  ასეთი იყო გიორგი ახვლედიანი
თინათინ ბოლქვაძე :  გიორგი ახვლედიანის სახელობის ენათმეცნიერების ისტორიის საზოგადოება


გთხოვთ მობრძანდეთ!
გიორგი ახვლედიანის სახელობის
ენათმეცნიერების ისტორიის საზოგადოების გამგეობა.