გიორგი ახვლედიანის სახელობის ენათმეცნიერების ისტორიის საზოგადოება

გიორგი ახვლედიანი -128

2015 წლის 2 ივნისს თსუ თეორიული და გამოყენებითი ენათმეცნიერების სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტი და გიორგი ახვლედიანის სახელობის ენათმეცნიერების ისტორიის საზოგადოება მართავს აკადემიკოს გიორგი ახვლედიანის დაბადებიდან 128-ე წლისთავისადმი მიძღვნილ ერთობლივ საჯარო სხდომას. დასაწყისი 15 საათზე.

მისამართი: თსუ, I კორპუსი, II სართული, 212-ე აუდიტორია

დღის წესრიგი


შესავალი სიტყვა - თამაზ გამყრელიძე

დოკუმენტური ფილმის ჩვენება €ž"გიორგიÃახვლედიანი"“

(თსუ-ის კინო-ტელე ხელოვნების კათედრა)

მოხსენებები

რუსუდან ასათიანი - მარკირების  მიმართება: ზმნური კლასების დიფერენცირების კოგნიტიური საფუძვლები ქართულში

ციური ახვლედიანი - საწარმოთქმო ნორმის ევოლუცია თანამედროვე ფრანგული ენის ვოკალურ სისტემაში

მარინე ივანიშვილი ლეღუსულელის უძველესი სინონომი ლეღუცჳბრი

ივანე ლეჟავა - სიბილანტები და "ორფოკუსიანობა" 

ეთერ სოსელია - თანხმოვანთა ფონოტაქტიკა ორწევრა კომპლექსების მიხედვით ქართულში