გიორგი ახვლედიანის სახელობის ენათმეცნიერების ისტორიის საზოგადოება

გიორგი ახვლედიანის სახელობის ენათმეცნიერების ისტორიის საზოგადოების ახალი პროექტი

სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნულ სამეცნიერო ფონდის სახელმწიფო გრანტების კონკურსში ფონდის ექსპერტთა და საკონკურსო კომისიის შეფასებების საფუძველზე, ფონდის სამეცნიერო საბჭოს 2015 წლის 5 მაისის გადაწყვეტილებით საგრანტო დაფინანსება მიიღო გ. ახვლედიანის საზოგადოების წევთა მიერ წარდგენილმა პროექტმა:


იხ. მეტი