გიორგი ახვლედიანის სახელობის ენათმეცნიერების ისტორიის საზოგადოება

ამერიკის ლინგვისტური საზოგადოების ყოველწლიური შეხვედრა - 2015 - NAAHoLS at the 2015 LSA Annual Meeting

The 2015 NAAHoLS meeting will again be held in conjunction with the Annual Meeting of the Linguistic Society of America, and the American Dialect Society, the American Name Society, the Society for the Study of the Indigenous Languages of the Americas, and the Society for Pidgin and Creole Linguistics, and the Association for Linguistic Evidence.

The 89th Annual LSA meeting will take place in Portland, Oregon from 8-11 January 2015.As usual, we are anticipating an interesting and engaging schedule of NAAHoLS presentations.

We expect that the NAAHoLS program will take place at the Portland Hilton, during the day on Friday (9 January) and Saturday (10 January).The annual NAAHoLS Business Meeting will likely be held on Saturday. If there are any items you wish to place on the meeting agenda, please let us know in advance.