გიორგი ახვლედიანის სახელობის ენათმეცნიერების ისტორიის საზოგადოება

აკად. მზექალა შანიძის დაბადების 90 წლისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი და გიორგი ახვლედიანის სახელობის ენათმეცნიერების ისტორიის საზოგადოება ატარებს აკადემიკოს მზექალა შანიძის დაბადების 90 წლისადმი მიძღვნილ სამეცნიერო კონფერენციას.


კონფერენციის ჩატარების თარიღი: 14 აპრილი, 2016.

იხ. კონფერენციის Ãპროგრამა.