გიორგი ახვლედიანის სახელობის ენათმეცნიერების ისტორიის საზოგადოება

აკადემიკოს მზექალა შანიძის დაბადების 90 წლისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია

  საინფორმაციო წერილი

   

  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი და გიორგი ახვლედიანის სახელობის ენათმეცნიერების ისტორიის საზოგადოება გიწვევთ აკადემიკოს მზექალა შანიძის დაბადების 90 წლისადმი მიძღვნილ სამეცნიერო კონფერენციაში მონაწილეობის მისაღებად.

  კონფერენციის ჩატარების თარიღი: 14 აპრილი, 2016.

  გთხოვთ, კონფერენციაში მონაწილეობის შესახებ განაცხადი და თეზისები2016 წლის 29 თებერვლამდე გამოაგზავნოთ


  შემდეგ მისამრთზე: ekaterine.navrozashvili@tsu.ge

  კონფერენციის რეგლამენტი:

  მოხსენება:15 წუთი,

  მსჯელობა:5 წუთი.

   

  განაცხადის ფორმა:

  მომხსენებლის სახელი, გვარი;

  მისამართი, ტელეფონი (მობილური), ელექტრონული ფოსტის მისამართი;

  მოხსენების სათაური;

  თეზისების გაფორმების წესი:

  ფონტი: sylfaen

  ფონტის ზომა: 11

  ინტერვალი: 1,5

  მოცულობა: მაქსიმუმ 250 სიტყვა

  კონფერენციის სამუშაო ენა - ქართული.

  გამოიცემა კონფერენციის პროგრამა და თეზისები.

  საკონტაქტო პირი: ეკატერინე ნავროზაშვილი

  ტელ: +995 577947767

  ელ-ფოსტა: ekaterine.navrozashvili@tsu.ge