გიორგი ახვლედიანის სახელობის ენათმეცნიერების ისტორიის საზოგადოება

ფოტო გალერეა

jhkjhkjhk144444444
  • Jan 25, 2018
jhkjhkjhk
  • Jan 25, 2018

პუბლიკაციები და პროექტები

პუბლიკაციები და პროექტები

  • Jan 25, 2018

გ. ახვლედიანის სახელობის ენათმეცნიერების ისტორიის საზოგადოების წევთა მიერ წარდგენილი პროექტი


სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნულ სამეცნიერო ფონდის უცხოეთში მოღვაწე თანამემამულეთა მონაწილეობით ერთობლივი კვლევებისათვის სახელმწიფო გრანტებისკონკურსში ფონდის ექსპერტთა და საკონკურსო კომისიის შეფასებების საფუძველზე, ფონდის სამეცნიერო საბჭოს 2012 წლის 14 დეკემბრის გადაწყვეტილებით საგრანტო დაფინანსება მიიღო გ. ახვლედიანის საზოგადოების წევთა მიერ წარდგენილმა პროექტმა: "ევრაზიულობის თეორია და სააქართველო" (იხ. შრომები).

კონფერენციები

კვლევა და სწავლება

არქივი

მოთხოვნადი ინფორმაცია