გიორგი ახვლედიანის სახელობის ენათმეცნიერების ისტორიის საზოგადოება

ნ.ს. ტრუბეცკოი: ჩვენ და სხვები

ევრაზიულობამ, როგორც იდეურმა მოძრაობამ, საკუთარ არსებობასა და ჩამოყალიბებაზე სამყაროს პირველად რუსულ ემიგრაციულ გარემოსა და პირობებში ამცნო. რუსული ემიგრაცია პოლიტიკური ფენომენია, პოლიტიკურ მოვლენათა უშუალო შედეგი. როგორც უნდა ეცადონ რუსი ემიგრანტები პოლიტიკისათვის თავის არიდებას, მათ ამის ჩადენა მანამ არ ძალუძთ, სანამ ემიგრანტებად დარჩებიან.


იხ. სრულად