გიორგი ახვლედიანის სახელობის ენათმეცნიერების ისტორიის საზოგადოება

ქართული ენათმეცნიერება 1918-1950 წწ.

-->

მარქსისტული ენათმეცნიერებისათვის (აკად. ნიკო მარის სამეცნიერო მოღვაწეობის 45 წლის იუბილისადმი მიძღვნილი კრებული, 1934 წ.)

მეცნიერება საბჭოთა საქართველოში 25 წლის მანძილზე, 1946 წ.


გ. ახვლედიანი, ენათმეცნიერების შესავალი (ხელთნაწერის მაგიერ), I

 

გ. ახვლედიანი, ენათმეცნიერების შესავალი (ხელთნაწერის მაგიერ), II

 

გ. ახვლედიანი, ენათმეცნიერების შესავალი (ხელთნაწერის მაგიერ), III

 

გ. ახვლედიანი, შედარებითი ინდოევროპული ენათმეცნიერება და გერმანელთა წინარესამშობლოს" საკითხები

 

არნ. ჩიქობავა, ზოგადი ენათმეცნიერება (პროპედევტიკული ნაწილი), 1935 წ

 

გაზეთ კომუნისტში გამოქვეყნებული გ. ახვლედიანის მიმართვა

 

გ. ახვლედიანი, არნ.ჩიქობავა, ენათმეცნიერების პროპედევტიკა, განაკვეთი პირველი, 1932

 

გ. ახვლედიანი, არნ.ჩიქობავა, ენათმეცნიერების პროპედევტიკა, განაკვეთი მეორე, 1932

 

გ. ახვლედიანი, ფონეტიკა (განაკვეთები) 1931