გიორგი ახვლედიანის სახელობის ენათმეცნიერების ისტორიის საზოგადოება

საზოგადოების ისტორია

-->

 

ქართული საენათმეცნიერო საზოგადოების 1923–1924 წლების სხდომათა ოქმები,
რომლებიც შემდეგ დაიბეჭდა "ქართული საენათმეცნიერო საზოგადოების წელიწდეულში"

24 მაისი, 2010 წ. გიორგი ახვლედიანის სახელობის ენათმეცნიერების ისტორიის
განახლებული საზოგადოების კრება.

პროფ. ალ. ფოცხიშვილის წერილი პროფ. ვივიენ ლოსადმი.

პროფ. ვივიენ ლოს წერილი პროფ. ალ. ფოცხიშვილისადმი.

პროფ. ალ. ფოცხიშვილის წერილი პროფ. ანა დევისისადმი.