გიორგი ახვლედიანის სახელობის ენათმეცნიერების ისტორიის საზოგადოება

გამგეობის წევრები

-->

 

თინათინ ბოლქვაძე

პროფესორი, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, გიორგი ახვლედიანის სახელობის ენათმეცნიერების ისტორიის საზოგადოების დამფუძნებელი და თავმჯდომარე

პროფესიული ავტობიოგრაფია

 

 

ვიქტორია ჯუღელი

ფილოლოგიის დოქტორი, გ. ახვლედიანის სახელობის ენათმეცნიერების ისტორიის საზოგადოების გამგეობის წევრი

 

alt

დარეჯან თვალთვაძე

ფილოლოგიის დოქტორი, გ. ახვლედიანის სახელობის ენათმეცნიერების ისტორიის საზოგადოების დამფუძნებელი

პროფესიული ავტობიოგრაფია
alt

დამანა მელიქიშვილი

ემერიტუსი, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი

გიორგი ახვლედიანის სახელობის ენათმეცნიერების ისტორიის საზოგადოების გამგეობის წევრი

პროფესიული ავტობიოგრაფია
alt

მერი ნიკოლაიშვილი

ემერიტუსი პროფესორი, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, 

გიორგი ახვლედიანის სახელობის ენათმეცნიერების ისტორიის საზოგადოების დამფუძნებელი

პროფესიული ავტობიოგრაფია
alt

ლალი ეზუგბაია

ფილოლოგიის დოქტორი

გიორგი ახვლედიანის საზოგადოების ენათმეცნიერების ისტორიის საზოგადოების გამგეობის წევრი
ელ.€“ფოსტა: ezugbaia@ice.ge, lezugbaia@yahoo.com

პროფესიული ავტობიოგრაფია

 

 

თინათინ დოლიძე

ფილოლოგიის დოქტორი, გიორგი ახვლედიანის საზოგადოების ენათმეცნიერების ისტორიის საზოგადოების გამგეობის წევრი

პროფესიული ავტობიოგრაფია

 

რჩეული სტატია
 

მარინა ჯიქია

ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, გიორგი ახვლედიანის საზოგადოების ენათმეცნიერებისისტორიის საზოგადოების დამფუძნებელი

ელ.ფოსტა: jikiamarika@hotmail.com

პროფესიული ავტობიოგრაფია

 

რჩეული სტატია
 

დავით გოცირიძე

პროფესორი, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი,
გიორგი ახვლედიანის სახელობის ენათმეცნიერების ისტორიის საზოგადოების გამგეობის წევრი

პროფესიული ავტობიოგრაფია
 

თინათინ მარგალიტაძე

ფილოლოგიის დოქტორი

პროფესორი, €žლექსიკოგრაფიული ცენტრის€œ სამეცნიერო ხელმძღვანელი,
გიორგი ახვლედიანის სახელობის ენათმეცნიერების ისტორიის საზოგადოების გამგეობის წევრი

www.dictionary.ge,
www.margaliti.com ,
www.margaliti.ge
პროფესიული ავტობიოგრაფია
 

ციური ახვლედიანი

ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, ემერიტუსი პროფესორი,
გიორგი ახვლედიანის საზოგადოების ენათმეცნიერების ისტორიის საზოგადოების დამფუძნებელი

პროფესიული ავტობიოგრაფია

 

რჩეული სტატია

 

ნინო ქიმერიძე

ასოცირებული პროფესორი, ფილოლოგიის დოქტორი,
გიორგი ახვლედიანის სახელობის ენათმეცნიერების ისტორიის საზოგადოების გამგეობის წევრი

პროფესიული ავტობიოგრაფია
რჩეული სტატია:ტექსტი-ფიგურებიდან კონსტელაციებამდე
(ლინგვისტური ნორმების რღვევა და არალინგვისტური ფაქტორების მნიშვნელობა ტექსტის ინტერპრეტაციის პროცესში)
 

ნათია ფუტკარაძე

დოქტორანტი, გიორგი ახვლედიანის სახელობის ენათმეცნიერების ისტორიის საზოგადოების გამგეობის წევრი

პროფესიული ავტობიოგრაფია

რჩეული სტატია: Natia Putkaradze, Die autoactiven Verben der I, und II. Diathese im Mingrelischen (Georgika, 2012)