გიორგი ახვლედიანის სახელობის ენათმეცნიერების ისტორიის საზოგადოება

საზოგადოების ბეჭდვითი ორგანო

-->

 

ქართული საენათმეცნიერო საზოგადოების წელიწდეული, I-II, 1923-1924 წწ