გიორგი ახვლედიანის სახელობის ენათმეცნიერების ისტორიის საზოგადოება

საენათმეცნიერო საზოგადოების დაარსების ისტორია

-->

 

პროფ. ალ. ფოცხიშვილის წერილი პროფ. ვივიენ ლოსადმი.

პროფ. ვივიენ ლოს წერილი პროფ. ალ. ფოცხიშვილისადმი.

წერილი ჰენრი სვიტის საზოგადოების პრეზიდენტს მ.დევისს საზოგადების დაარსების თაობაზე.