გიორგი ახვლედიანის სახელობის ენათმეცნიერების ისტორიის საზოგადოება

ნორმატიული დოკუმენტები

-->

 

ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან

საზოგადოების წესდება