გიორგი ახვლედიანის სახელობის ენათმეცნიერების ისტორიის საზოგადოება

14 აპრილი - სახელმწიფო ენის დღე

  • Jan 25, 2018
  • John Dowson
  • 15
  • 105

14 აპრილი - სახელმწიფო ენის დღე

14აპრილი - სახელმწიფო ენის დღე

სტუმარი - ÃƒƒƒƒƒÃƒƒƒ‚¢€Ž

თინათინ ბოლქვაძე, 

ენათმეცნიერი,ÂÂÂÂÂ

 თსუ-ს პროფესორი 

ავტორები: 

ÂÂÂÂÃ