გიორგი ახვლედიანის სახელობის ენათმეცნიერების ისტორიის საზოგადოება

საერთაშორისო კონფერენცია "იდეოლოგია და ლინგვისტური იდეები" - 2017

  • Jan 25, 2018
  • John Dowson
  • 15
  • 105

საერთაშორისო კონფერენცია "იდეოლოგია და ლინგვისტური იდეები" - 2017

alt

 გიორგი ახვლედიანის სახელობის ენათმეცნიერებისისტორიის საზოგადოებისა და ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფოუნივერსიტეტის ორგანიზებით Ãƒƒ‚ 2017 წლის 6-9 ოქტომბერს იმართება საერთაშორისო კონფერენცია ÃƒƒÃ‚¢€žიდეოლოგია და ლინგვისტური იდეები - 2017

“.

იხ. კონფერენციის Ãƒƒ‚ პროგრამა და მოხსენების თეზისები