English Georgia

ვარლამ თოფურია, შესავალი სიტყვა სადოქტორო დისერტაციის დაცვისას

alt

კავკასიურ ენათა სინამდვილე დიდიხანია იპყრობდა და იპყრობს ენათმეცნიერ-მკვლევართა ყურადღებას. დაინტერესება გახლდათ თეორიული და პრაქტიკული. თეორიული თვალსაზრისით ინტერესი არ შეიძლება ითქვას, ერთგვარი ყოფილიყო. ზოგი მკვლევარი კავკასიურ ენებში ეძებდა მათ მიერ არაიშვიათად საეჭვოდ ამოშიფრულ ენათა გასაღებსა და ადგილს (ფრ. ჰომელი, ფ. ბორკი და სხვ.), ზოგს კიდევ სურდა გამოენახა კავკასიური ენების ადგილი ე.წ. ოჯახთა შორის (რ. ერკერტი, ფრ. მიულერი, ა. ტრომბეტი და სხვ.). ორსავე შემთხვევაში შეუძლებელი იყო ამ ენათა ღრმა შესწავლა, რადგანაც ცალმხრივ მიდგომას ზერელედ მოპოვებული ენობრივი ფაქტები სრულებით აკმაყოფილებდა, მაგრამ იყვნენ სახელმოხვეჭილნი ენათმკვლევარნი (ჰ. შუხარდტი, ნ. მარი), რომელნიც საკითხებს მონოგრაფიულად ამოშავებდნენ. თეორიულ დაინტერესებაზე უფრო პრაქტიკულმა საჭიროებამ _ თავის დროზე რუსიფიკატორული პოლიტიკის განხორციელებამ _ დიდად შეუწყო ხელი კავკასიურ ენათა აღწერითს შესწავლას და ისეთი დიდმპყრობელი, როგორიც პ. უსლარი იყო, პირველ რიგში ჩააყენა ა. შიფნერთან და ა. დირთან. გულისხმიერი დამოკიდებულება კავკასიურ ენებთან მათი თავისებურებით აიხსნება. 1. იშვიათია, რომ ასეთ მცირე ტერიტორიაზე მრავალი ენა-დიალექტი თვალსაჩინოდ იყოს განსხვავებული ერთმანეთისაგან და ჭირდეს მათი ნათესაობის დადგენა. დაღესტანში დღესაც არის სოფელი, რომლის მცხოვრებთა რაოდენობა ათას სულს არ აღემატება და მეტყველებს მეზობელთათვის სრულიად გაუგებარ ენაზე. სხვა სისტემის ენათა გავლენითა და ურთიერთზემოქმედებით იმდენად ნარევი სახე აქვთ კავკასიურ ენებს, რომ გავლენილისა და გამვლენელის საფუძვლიანი შესწავლის გარეშე ძნელი ხდება მათი გრამატიკულ-ლექსიკურ უდაბნოში გზის გაგნება.

Read more...

 

New granted Project: "Soviet Utopian Linguistic theories and the first Georgian manuals of Linguistics in 1918-1950

On May 5, 2015  after a careful evaluation of  scientific panel recommendations, LEPL Shota Rustaveli National Science Foundation’s Scientific Board approved for funding the project  
Soviet Utopian Linguistic theories and the first Georgian  manuals of Linguistics in 1918-1950  submitted by Giorgi Akhvlediani Society for the History of Linguistics (Project Director – Prof. Tinatin Bolkvadze).

Read more...

 

International Conference "Ideology and Linguistic Ideas"

alt

 

The International Conference "Ideology and Linguistic Ideas" is organized by Giorgi Akhvlediani Society for the History of Linguistics and Ivane Javakhishvili Tbilisi State University.

The conference will be held on 4-6 October, 2015 at Ivane Javakhishvili Tbilisi State University (Tbilisi, Georgia).

 

ÂÂAbstracts

ÃÂProgram of the Conference Ã‚ 

 

Read more...

 

International Conference: Theory of language and the Debate on Language Origins

The Universities of Trento (Department of Humanities) and Verona (Department of Foreign Languages and Literatures) and the University Ludwig Maximilian of Munich (Istitute Deutsche Philologie) are pleased to announce an international workshop on theory of language and language origin. It will be held at the Department of Humanities (aula 007) of the University of Trento, Italy, from Wednesday to Friday, 18-20 November 2015.

 There will be no conference fee.

Deadline: 06-Sep-2015 

Read more...

 
More Articles...
Banner
Banner
Banner
Banner